Standardní montáž okenPokud stojíte před otázkou, zda zabudování oken nechat provést dodavatelem nebo provést svépomocí a ušetřit tak finanční prostředky za montáž, zvažte prosím následující argumenty:
  • Montáž by měla být provedena kvalifikovaným a zkušeným personálem, který je dobře obeznámen s technickou konstrukcí a vlastnostmi konkrétního okenního systému.
  • Nekvalitní či nesprávně provedená montáž může znehodnotit či omezit funkčnost výrobku.
  • Při dodání plastových oken včetně montáže dodavatel poskytuje záruku na funkčnost výrobku v zabudovaném stavu a v případě jakékoliv vady zajistí odbornou montáž, popřípadě výměnu.
  • Finanční náklady za provedení montáže jsou ve srovnání s pořizovací hodnotou oken relativně nízké, takže finanční úspora je sporná.
  • V případě funkčních vad či poškození oken zabudovaných svépomocí budete muset při uplatňování reklamace dodavateli prokázat, že vada nevznikla v důsledku nesprávné či chybné montáže. To však může být nejenom obtížné, ale někdy i nemožné. V takovém případě se Vám prvotní finanční úspora za montáž může i výrazně prodražit.
  • Několik měsíců po montáži, když si nové okno “sedne”, je zpravidla nutné provést seřízení kování. Toto dodatečné seřízení po montáži provádí seriózní dodavatelé zpravidla zdarma na výzvu zákazníka. V případě montáže provedené svépomocí musíte s takovýmto servisním zásahem počítat jako s placenou službou.
 
  montaz